Trajna šminka | Dijana Simonoski

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs prepoznaje suštinsku važnost zaštite privatnosti, bezbednosti i podataka za naše klijente i partnere širom sveta. Kao organizacija sa pravnim entitetima, poslovnim procesima, strukturama upravljanja i tehničkim sistemima koji prevazilaze međunarodne granice, težimo ka tome da obezbedimo zaštitu u svim operacijama koje premašuju zakonske minimume i da primenimo usaglašene, stroge smernice i procedure.

Izjava o privatnosti vas obaveštava o praksama privatnosti i o izborima koje možete da izvršite o našem načinu prikupljanja i korišćenja informacija o vama, uključujući informacije koje mogu biti prikupljene iz vaše aktivnosti na mreži, korišćenja uređaja i informacije koje su pružene www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs u cilju zapošljavanja.

Ova izjava o privatnosti primenjuje se na sve veb lokacije, domene, usluge, aplikacije i proizvode u vlasništvu Kompanije. Ova izjava o privatnosti ne odnosi se na aplikacije nezavisnih proizvođača, proizvode, usluge, veb lokacije ili funkcije društvenih medija kojima se može pristupiti putem veza koje pružamo radi vaših potreba i informacija.

Pristup tim vezama će dovesti do toga da napustite www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs i može dovesti do prikupljanja ili deljenja informacija o vama od strane nezavisnih proizvođača. Ne kontrolišemo, ne podržavamo niti iznosimo ikakve tvrdnje u vezi sa bilo kojim veb lokacijama nezavisnih proizvođača ili njihovim praksama privatnosti koje se mogu razlikovati od naših.

Podstičemo vas da pregledate smernice za privatnost svake lokacije sa kojom vršite interakciju pre nego što dozvolite prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

Naši principi privatnosti:

Zakonitost, pravičnost i transparentnost

Lične podatke obrađujemo u skladu sa zakonom i transparentnošću i pravičnošću prema vama. Naše aktivnosti obrade podataka sprovode se: 1) uz vaš pristanak 2) u cilju ispunjavanja naših obaveza prema vama; 3) u legitimne svrhe rada našeg preduzeća, unapređenje inovacija i obezbeđivanje besprekornog korisničkog iskustva; ili 4) drugačije u skladu sa zakonom.

Obaveštenje i izbor korišćenja podataka

Transparentni smo i pružamo jasna obaveštenja i izbor u vezi sa tipovima ličnih podataka koje prikupljamo i svrhe u koje ih prikupljamo i obrađujemo. Lične podatke nećemo koristiti u svrhe koje nisu usaglašene sa ovim principima, našoj izjavom o privatnosti ili specifičnim obaveštenjima povezanim sa www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs

Pristup podacima

Pružamo vam razuman pristup podacima zajedno sa mogućnošću pregleda, ispravljanja, izmene ili brisanja ličnih podataka koje ste delili sa nama.

Integritet podataka i ograničenje namene

Lične podatke koristimo u svrhe opisane u vreme prikupljanja ili u dodatne svrhe usaglašene sa zakonom. Preduzimamo razumne korake da bismo bili sigurni da su lični podaci tačni, kompletni i ažurirani.

Bezbednost podataka

Da bismo zaštitili lične podatke od neovlašćenog korišćenja ili otkrivanja, primenjujemo stroge kontrole informacija u našim operacijama i pružamo vrhunske proizvode i rešenja uz visok nivo zaštite bezbednosti podataka.

Odgovornost za dalji prenos

Svesni smo potencijalne odgovornosti za prenose ličnih podataka prema nezavisnim proizvođačima. Delićemo lične podatke samo kada su treće strane obavezane ugovorom da pruže odgovarajuće nivoe zaštite.

Naknada, nadzor i sprovođenje

Posvećeni smo rešavanju svih nedoumica u vezi sa vašim ličnim podacima. Dobrovoljno učestvujemo u nekoliko međunarodnih programa privatnosti koji pružaju naknadu pojedincima ako smatraju da www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs nije na odgovarajući način poštovala njihova prava.

Kako koristimo podatke

www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs prikuplja i koristi lične informacije da bi upravljao vašim odnosom sa nama i da bi vam pružio bolju uslugu tako što personalizuje vaš utisak pri radu i interakciju sa www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs

Primeri u kojima možemo prikupljati vaše podatke obuhvataju:

Korisničko iskustvo

Pružanje besprekornog korisničkog iskustva održavanjem tačnih podataka kontakta i registracije, pružanje sveobuhvatne korisničke podrške, pružanje proizvoda, usluga i funkcija koje vam mogu biti zanimljive i omogućavanje učešća u takmičenjima i anketama.

Takođe koristimo vaše podatke radi pružanja prilagođenog iskustva, personalizovanja www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs usluga i komunikacija koje dobijete i kreiranja preporuka na osnovu vašeg korišćenja www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs usluga.

Podrška za proizvode i poboljšanje proizvoda

Poboljšavamo performanse i rad naših proizvoda, rešenja, usluga i podrške, uključujući podršku garancije i blagovremena ažuriranja firmvera i softvera i obaveštenja radi obezbeđivanja neprekidnog rada uređaja ili usluge.

Administrativna komunikacija

Komunikacija sa vama o www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs uslugama. Primeri administrativne komunikacije mogu da obuhvataju odgovore na vaše upite ili zahteve, dovršavanje usluga ili komunikacija koje se odnose na garancije, obaveštenja o povraćaju bezbednosti ili primenjiva korporativna ažuriranja koja se odnose na spajanja, nabavke ili prodaju sredstava.

Bezbednost

Održavanje integriteta i bezbednosti naših veb lokacija, proizvoda, funkcija i usluga i sprečavanje i otkrivanje bezbednosnih pretnji, prevara ili drugih kriminalnih ili zlonamernih aktivnosti koje mogu da ugroze vaše informacije.

Kada ste u interakciji sa nama, pre odobravanja pristupa vašim podacima, preduzećemo osnovane korake da potvrdimo vaš identitet kao što je zahtevanje lozinke i ID-a korisnika. Možemo preduzeti i dodatne bezbednosne mere, da bismo obezbedili naše fizičke lokacije.

Poslovne operacije

Sprovođenje uobičajenih poslovnih operacija, uključujući regrutovanje, proveru identiteta, donošenje odluka o kreditiranju ukoliko aplicirate za kredit, sprovođenje poslovnih istraživanja i analitike, korporativno izveštavanje i upravljanje, obuka osoblja i svrhe obezbeđivanja kvaliteta (što može obuhvatiti nadgledanje ili snimanje poziva upućenih korisničkoj podršci) i doseg.

Istraživanje i inovacije

Osmišljavanje novih proizvoda, funkcija i usluga pomoću alatki za istraživanje i razvoj i uključivanje aktivnosti za analizu podataka.

Reklamiranje

Pružanje personalizovanih promotivnih ponuda na veb lokaciji www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs i drugim izabranim partnerskim veb lokacijama (na primer, možete videti reklamu za proizvod na lokaciji partnera koju ste nedavno pregledali na www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs lokaciji). Ovo može obuhvatiti korišćenje alatki za automatsko prikupljanje podataka.

Neke vaše informacije možemo deliti i sa dobavljačima marketinških usluga i mrežama za digitalni marketing da bismo vam predstavili reklame koje vas mogu interesovati.

Usaglašenost sa zakonom

Usaglašenost sa važećim zakonima, propisima, sudskim nalozima, državnim zahtevima i zahtevima organa reda u cilju adekvatnog rada naših usluga i proizvoda i zaštite naše kompanije, naših korisnika i klijenata i rešavanja svih korisničkih sporova.

Koje podatke prikupljamo

Lični podaci su sve informacije koje vas lično identifikuju ili iz kojih možete direktno ili indirektno biti identifikovani. Možemo prikupljati vaše lične podatke prilikom vašeg korišćenja www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs usluga ili tokom razgovora ili prepiske sa www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs predstavnicima. Lični podaci koje prikupljamo od vas zavise od vaše interakcije sa nama ili od www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs usluga koje koristite, ali mogu da obuhvataju sledeće:

Informacije koje direktno navodite

Kontakt podaci – Možemo da prikupljamo lične i/ili poslovne kontakt podatke uključujući vaše ime, prezime, poštansku adresu, broj telefona, broj faksa, e-adresu i druge slične kontakt informacije.

Podaci o plaćanjima – Prikupljamo podatke koji su neophodni za obradu plaćanja i sprečavanje prevara, uključujući brojeve kreditnih/debitnih kartica, brojeve bezbednosnih kodova i druge informacije koje se odnose na plaćanje.

Podaci o nalozima – prikupljamo podatke kao što su način vaše kupovine ili registrovanja za www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs usluge, vašu istoriju transakcija, plaćanja i podrške, www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs koje koristite i svega ostalog što se odnosi na nalog koji napravite.

Podaci o lokaciji – Možemo prikupljati podatke o geografskoj lokaciji kada omogućite usluge zasnovane na lokaciji ili kada odaberete da pružate informacije koje se odnose na lokaciju tokom registracije proizvoda.

Podaci o bezbednosnim akreditivima – Prikupljamo ID-ove korisnika, lozinke, podsetnike za lozinke i slične bezbednosne informacije neophodne za potvrdu identiteta i pristup HP nalozima.

Demografski podaci – Možemo prikupljati ili dobiti od trećih strana određene demografske podatke uključujući zemlju, pol, uzrast, željeni jezik i podatke o zaposlenju, kao i opšte podatke o interesovanju za određena radna mesta.

Željene opcije – Prikupljamo informacije o vašim željenim opcijama i interesovanjima koji se odnose na naše proizvode, usluge (bilo da nam ih saopštite ili da mi zaključimo iz onoga što znamo o vama) i kako želite da dobijate poruke od nas.

Podaci o društvenim medijima – Možemo obezbediti funkcije društvenih medija koje vam omogućavaju da delite informacije sa društvenim mrežama i vršite interakciju sa nama na raznim lokacijama društvenih medija. Vaša upotreba ovih funkcija može dovesti do prikupljanja ili deljenja informacija o vama, u zavisnosti od funkcije. Podstičemo vas da pregledate smernice za privatnost i postavke na lokacijama društvenih medija koje koristite da biste se uverili da razumete koje informacije te lokacije mogu da prikupljaju, koriste i dele.

Ostale jedinstvene informacije koje vas identifikuju – Primeri ostalih jedinstvenih informacija koje možemo prikupljati od vas obuhvataju serijske brojeve proizvoda, informacije koje navodite prilikom lične interakcije, na mreži, telefonom ili poštom sa našim servisnim centrima, službama pomoći ili drugim kanalima za podršku korisnika, vaše odgovore na korisničke ankete ili takmičenja ili dodatne informacije koje nam navedete da biste olakšali isporuku www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs usluga i da bismo vam lakše odgovorili na upite.

Niste u obavezi da delite lične podatke koje zahtevamo, međutim, ukoliko odaberete da ne delite informacije, u nekim slučajevima nećemo moći da vam pružimo www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs usluge, određene specijalizovane funkcije ili da efikasno odgovorimo na vaše upite.

Informacije koje se automatski prikupljaju o vašem korišćenju www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs usluga

Podaci o uređaju – Prikupljamo informacije o računaru, i/ili uređaju kao što je operativni sistem, količina memorije, region, jezik, vremenska zona, broj modela, datum prvog pokretanja, starost uređaja, datum proizvodnje uređaja, verzija pregledača, proizvođač računara, port veze, status garancije, jedinstveni identifikatori uređaja, identifikatori reklamiranja i dodatne tehničke informacije koje se razlikuju po proizvodu.

Podaci o aplikaciji – Prikupljamo informacije povezane sa www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs aplikacijama kao što su lokacija, jezik, verzije softvera, izbori deljenja podataka i detalji ažuriranja.

Podaci o pregledanju veb lokacije – Prikupljamo podatke o posetama i aktivnostima na www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs lokacijama, aplikacijama ili veb lokacijama koje obezbeđuju druge kompanije u naše ime uključujući sadržaj (i sve reklame) koje pregledate i sa kojima imate interakciju, adresu veb lokacije sa koje ste došli i ostala ponašanja u vezi sa putanjom biranja (kao što su stranice koje ste posetili, veze na koje ste kliknuli ili stavke koje ste dodali u kliknete ili stavke koje dodate u korpu za kupovinu).

Neke od informacija se prikupljaju pomoću alatki za automatsko prikupljanje podataka koje obuhvataju kolačiće.

Privatnost dece

www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs svesno ne prikuplja informacije od dece kao što je određeno lokalnim zakonom, i ne usmerava svoje veb lokacije ili aplikacije za mobilne uređaje ka deci.

Kako čuvamo vaš izvor podataka

Da bismo sprečili neovlašćeni pristup ili otkrivanje i da bismo obezbedili odgovarajuće korišćenje informacija, koristimo razumne i odgovarajuće fizičke, tehničke i administrativne procedure za obezbeđivanje informacija koje prikupljamo i obrađujemo. www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs zadržava podatke u skladu sa zakonom dok podaci i dalje imaju legitimnu poslovnu svrhu.

Kako koristimo kolačiće

Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na vaš uređaj ili tehnički rečeno, u pregledač koji koristite na tom uređaju, kada posetite neku lokaciju.

Entitet koji postavlja kolačiće u pregledaču može onda da čita informacije u tom kolačiću koji je postavljen.

Kolačići se obično klasifikuju kao „kolačići sesije“ koji ne ostaju na uređaju pošto zatvorite pregledač ili „trajni kolačići“ koji obično ostaju na uređaju dok ih ne izbrišete ili dok ne isteknu.

Različiti kolačići se koriste za vršenje različitih funkcija koje ćemo ispod objasniti:

• Koristimo kolačiće koji su bitni

Neki kolačići su bitni da bi vam omogućili da se krećete po našim veb lokacijama i koristite njihove funkcije, kao što je pristupanje bezbednim oblastima veb lokacije.

Bez ovih kolačića ne možemo da omogućimo odgovarajući sadržaj zasnovan na tipu uređaja koji koristite.

• Koristimo kolačiće da bismo zapamtili vaše izbore

Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje vršite na našim veb lokacijama (kao što je željeni jezik ili region u kojem se nalazite) i obezbedimo poboljšane, personalizovanije funkcije.

Ovi kolačići mogu da se koriste i da bismo zapamtili promene koje ste napravili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima veb stranica koje možete da prilagodite.

Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili kao što je gledanje video zapisa ili komentarisanje na blogu. Iz informacija koje ovi kolačići prikupljaju mogu biti uklonjeni identifikacioni podaci i oni ne mogu da prate vašu aktivnost pregledanja na drugim veb lokacijama.

• Koristimo kolačiće da bismo personalizovali vaše iskustvo

Takođe koristimo kolačiće da bismo promenili način na koji se ponašaju ili izgledaju naše veb lokacije kako bismo
personalizovali vaše iskustvo iz informacija koje dobijemo iz vašeg ponašanja na veb lokacijama ili iz informacija koje već znamo o vama zato što ste, recimo, registrovani korisnik.

Ovi kolačići se mogu koristiti za prilagođavanje usluga koje dobijate od nas ili sadržaja, izgleda i doživljaja koji vam pružamo u narednim sesijama na našim veb lokacijama. Na primer, ako personalizujete veb stranice ili se registrujete za proizvode ili usluge, kolačić pomaže serveru veb stranice da vrati određene informacije. Kada sledeći put posetite naše veb lokacije, mogu biti preuzete informacije koje ste prethodno naveli, tako da možete lako da koristite funkcije veb lokacije koje ste prethodno odabrali.

Ako redovno koristite više uređaja ili računara, možemo objediniti kolačiće tako da i dalje dobijate personalizovano iskustvo na mreži. Takođe možemo da personalizujemo informacije koje vidite na osnovu onoga što već znamo o vama, tako da trošite manje vremena tražeći stvari. Uz korišćenje kolačića svaki posetilac naše lokacije može da stekne jedinstveno veb iskustvo.

• Koristimo kolačiće u svrhe učinka i analitike

Koristimo sopstvene kolačiće i/ili kolačiće nezavisnih proizvođača i druge identifikatore (kao što su veb monitori) da bismo videli kako koristite naše veb lokacije i usluge u cilju poboljšanja njihovog učinka i razvoja u skladu sa željenim opcijama klijenata i posetilaca.

Na primer, kolačići i veb monitori se mogu koristiti za: testiranje različitih dizajna i radi obezbeđivanja usaglašenog izgleda i doživljaja na našim veb lokacijama; praćenje i pružanje analize trenda o tome kako naši korisnici vrše interakciju sa naim veb lokacijama i komunikacijama; praćenje grešaka i merenje efikasnosti naših promotivnih kampanja.

Na primer, koristimo Google Analytics, koju pruža Google Inc., da bismo pratili korišćenje veb lokacije i aktivnost. Prikupljeni podaci će biti objedinjeni radi pružanja šablona trendova i korišćenja za poslovnu analizu, poboljšanje lokacije/platforme i metriku učinka. Naše kolačiće ili dobijene analize možemo deliti sa svojim poslovnim partnerima.

Tip informacija koje prikupljamo obuhvataju broj posetilaca koje posete naše veb lokacije, broj korisnika koji se prijavi, vreme posete, trajanje posete i posećene oblasti naših veb lokacija i usluga, ali se generalno ne koriste da bi vas pojedinačno identifikovale. Takođe možemo dobiti slične informacije o posetiocima na partnerskim veb lokacijama.

• Koristimo kolačiće u svrhe ciljanog reklamiranja

Takođe dozvoljavamo dobavljačima podataka da koriste kolačiće ili druge alatke za automatsko prikupljanje podataka u www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs uslugama kako bi nam pomogli u pružanju sopstvenog sadržaja i reklama, kao i merenju efikasnosti naših reklamnih kampanja.

Ovi kolačići mogu da odražavaju deidentifikovane demografske ili druge podatke povezane sa podacima koje ste nam dobrovoljno prosledili (npr. vašu e-adresu) koju možemo deliti sa dobavljačima podataka isključivo u heširanom obrascu koji ne mogu da čitaju ljudi.

Ako ste registrovani korisnik, informacije prikupljene sa naših veb lokacija nisu anonimne i možemo ih koristiti zajedno sa drugim informacijama koje imamo ili koje izvedemo o vama uključujući vaše željene opcije radi prilagođavanja sadržaja, usluga, reklama i ponuda za vas.

Na našoj veb lokaciji možete da odbijete saglasnost za dobijanje reklama zasnovanih na interesovanjima tako što ćete blokirati ove kolačiće kao što je opisano u odeljku Vaši izbori u vezi sa alatkama za automatsko prikupljanje podataka. Pročitajte ispod o kolačićima za reklamiranje koje koriste nezavisni proizvođači.

Obratite nam se

Cenimo vaše povratne informacije. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa našom izjavom o privatnosti, prikupljanjem i korišćenjem vaših podataka ili eventualnim kršenjima lokalnih zakona o privatnosti, možete nam se obratiti putem e-pošte na podrška@lupastore.rs ili nam pisati na neku od dole navedenih adresa:

DIJANA SIMONOSKI PERMANENT MAKEUP , www.dijanasimonoskipermanentmakeup.rs
11077 Beograd, Republika Srbija
+381.64. 44 24 924
dijanasimonoski@gmail.com

Sva prepiska će ostati poverljiva. Nakon prijema vaše poruke, naš predstavnik će vam se obratiti u razumnom vremenskom roku kako bi odgovorio na vaša pitanja ili nedoumice. Cilj nam je da vas uverimo da će vaše nedoumice biti blagovremeno rešene na odgovarajući način.

Ako nismo u mogućnosti da rešimo vaše nedoumice, imate pravo da se obratite lokalnom nadzornom organu za privatnost podataka ili da potražite pravni lek na sudu ukoliko smatrate da su vaša prava ugrožena